0%

Կարիերա

Ցանկացած հաջողված ապրանքանիշի կամ պատմության հետևում  կանգնած են այն հերոսները, ովքեր շարունակաբար օժանդակում են այն մեծ գաղափարի իրագործմանը, որը նրանց բոլորին միավորել է։ Դարգետում մենք ստեղագործում ենք միասին, ծիծաղում ենք շատ, կազմակերպում ենք անվերջ մտագրոհներ և  անընդհատ փոխում ենք գարեջրի մասին ընկալումը: Միացեք մեր Մեծ Մտածողների խմբին:

Don't find yours ?

Submit your CV in your preferable position and we will reach you if you are shortlisted.